Droga Krzyżowa w kolegiacie PDF Drukuj Email

Droga Krzyżowa w Kolegiacie w Choczu.

Droga Krzyżowa w Choczu składa się z 14 stacji.
Z informacji Pani Krystyny Duchatkiewicz do chockiej Kolegiaty została zakupiona  
przez księdza proboszcza Stanisława Nowaka (1975 -1993) z kościoła w Zagórowie.

Obrazy malowane na płótnie obciągniętym na drewnianej ramie o wymiarach 63,5 cm x 83 cm,
oprawione w ramy drewniane o wymiarach 72,5 cm x 108 cm z krzyżem do góry.

Droga Krzyżowa z chockiej Kolegiaty została odnowiona i zakonserwowana w latach 2020/2021
przez Annę i Grzegorza Markiewiczów z Piły. Oto ich informacja:

„Omawiane dzieło stanowi przykład masowo reprodukowanego oleodruku powielanego
za pomocą techniki oleografii lub chromolitografii pozwalającej uzyskać efekt naśladujący malarstwo olejne.
Oleodruki ze względu na swoją dostępność oraz stosunkowo niską cenę
szczególnie popularne były w XIX i na początku XX wieku.
Stacje drogi krzyżowej w kościele Kolegiackim w Choczu sygnowane są literami „LM”.
Najprawdopodobniej odnoszą się one do włoskiego malarza i autora fresków
o tematyce religijnej Luigiego Morgariego(1857-1935),
którego dzieła były często kopiowane w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku.
Morgari wykonywał również obrazy przedstawiające temat drogi krzyżowej,
które były rozpowszechniane za pomocą popularnych oleodruków. 

Prace konserwatorskie drogi krzyżowej, w chockiej Kolegiacie
polegały na przywróceniu stabilności konstrukcyjnej elementów drewnianych,
krosen oraz dębowych ram. Wymagało to wymiany drewnianych klinów naciągających.
Zastąpiono je nowymi, wykonanymi z twardego drewna akacjowego.
Dodatkowo w krosna został wstrzyknięty środek owadobójczy i impregnujący.
Z dębowych ram została usunięta stara powłoka lakierowa i naniesiona nowa.
W przypadku niektórych obrazów, elementy ramy były połamane i wymagały naprawy lub dorobienia braków.
Malatura poddana została dokładnemu czyszczeniu oraz korekcie kolorystycznej ubytków i przetarć.
W kilku przypadkach powierzchnia płótna była przerwana i wymagała klejenia.
Całość zabezpieczono specjalnym lakierem ochronnym”.

Droga Krzyżowa to jedno z dwóch najważniejszych - poza Gorzkimi Żalami - 
nabożeństw w czasie Wielkiego Postu.
Ma ono przypominać wiernym o męce, jaką musiał przeżyć Jezus w celu odkupienia ludzkości.

Droga Krzyżowa odbywa się podczas Wielkiego Postu w piątek.
Pierwszy raz droga krzyżowa ulicami Chocza przeszła w 2007 r.
Zapoczątkował jej prowadzenie
o. Gwidon Borkiewicz OFM (2005-2013)

Droga Krzyżowa składa się z 14. stacji.
z których każda upamiętnia inne wydarzenie podczas drogi Jezusa do krzyża.
Podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej ministranci z krzyżem i świecami razem z wiernymi przechodzą od stacji do stacji,
podczas gdy prowadzący kapłan odczytuje opisy poszczególnych stacji.

Tradycja odprawiania Drogi Krzyżowej powstała w Jerozolimie (Via Dolorosa) w XII wieku,
kiedy Europa zdobyła Jerozolimę.
Wierni mieli możliwość udania się do Jerozolimy i przejścia się tym samym szlakiem co Jezus.
Nie wszystkich jednak było stać na taką wyprawę.
Rozwiązaniem zajęli się Franciszkanie, którzy w parafiach zorganizowali stacje drogi krzyżowej.

Jako pierwszy 14 stacji wprowadził w 1741 roku św. Leonard z Porto Maurizio,
który też za zgodą papieża Benedykta XIV założył Drogę Krzyżową w rzymskim Koloseum.
Papież ten w tym samym roku wydał specjalne Breve,
na mocy którego stacje Drogi krzyżowej zaczęto erygować w kościołach parafialnych
(św. Leonard osobiście erygował 571 Dróg Krzyżowych)

W kościołach katolickich Droga Krzyżowa oznaczona jest 14 krzyżami,
rozmieszczonymi najczęściej na ścianach bocznych świątyni;
dodatkowo może być przedstawiona w obrazach lub rzeźbach.
Stacje Drogi Krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa.
Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą rozważań medytacyjnych.

Stacje Drogi Krzyżowej umieszczane są także na plenerowych kalwariach,
na które składają się zespoły kościołów lub kaplic,
symbolizujących stacje Męki Pańskiej (często jest ich więcej, niż 14).
Zakładane są zazwyczaj na wzgórzach, tak by przypominały swym położeniem Jerozolimę.
Wykonanie Drogi Krzyżowej po wewnętrznej stronie muru okalającego klasztor w Choczu
jako plenerowej kalwarii planował o. Hiob Środowski OFM (2013-2015)

Biblijna Droga Krzyżowa

W Wielki Piątek 1991 papież Jan Paweł II zainicjował nową formę nabożeństwa,
nazwanego biblijną Drogą Krzyżową. Kilkukrotnie celebrował Drogę Krzyżową w tej formie w Koloseum.
Ta wersja została oparta wyłącznie o Pismo Święte. W 2007 papież Benedykt XVI
zatwierdził tę listę stacji do medytacji i publicznego odprawiania.

Stacje biblijnej Drogi Krzyżowej:

 1. Jezus w Ogrodzie Oliwnym.
 2. Jezus zdradzony przez Judasza.
 3. Jezus skazany przez Sanhedryn.
 4. Piotr wypiera się Jezusa.
 5. Jezus sądzony przez Piłata.
 6. Jezus biczowany i koronowany cierniem.
 7. Jezus bierze krzyż na swe ramiona
 8. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi.
 9. Jezus spotyka niewiasty jerozolimskie.
 10. Jezus przybity do krzyża.
 11. Jezus obiecuje swoje Królestwo żałującemu łotrowi.
 12. Matka i umiłowany uczeń pod krzyżem Jezusa.
 13. Jezus umiera na krzyżu.
 14. Jezus zdjęty z krzyża.
 15. Złożony do grobu.

       Ekstremalna Droga Krzyżowa (EDK)

Nową formą odprawiania Drogi Krzyżowej w Polsce, powstałą w XXI w.,
jest Ekstremalna Droga Krzyżowa , zainicjowana w 2009 r. w Krakowie przez ks. Jacka Stryczka.
EDK polega na przejściu co najmniej 40 km trasy, na której rozmieszczonych jest 14 stacji Drogi Krzyżowej.
Uczestnicy przechodzą nocą w milczeniu trasę,
rozważając stacje Drogi Krzyżowej według przygotowywanych corocznie przez organizatorów materiałów.

Muzyczna Droga Krzyżowa

Do nowych form odprawiania Drogi Krzyżowej zaliczyć można również
Muzyczną Drogę Krzyżową na chór mieszany i orkiestrę,
z muzyką autorstwa Michała Biechowskiego i słowami Doroty Barwińskiej,
pod kierownictwem dyrygenta Mateusza Lewandowskiego.
Muzyczna Droga Krzyżowa Biechowskiego jest wykonywana cyklicznie
w formie muzycznego wydarzenia sakralnego od 2015 roku w świątyniach
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Fotografie odnowionej drogi krzyżowej:

 

Stacje Drogi Krzyżowej

 

Stacja I. Jezus na śmierć skazany

stacja 1

 

Stacja II. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

stacja 2

 

Stacja III. Pierwszy upadek Jezusa pod krzyżem

stacja 3

 

Stacja IV. Jezus spotyka swą Matkę

stacja 4

 

Stacja V: Szymon z Cyreny pomaga dźwigać krzyż Jezusowi

stacja 5

 

Stacja VI. Weronika ociera twarz Jezusowi

stacja 6

 

Stacja VII. Drugi upadek Jezusa pod krzyżem

stacja 7

 

Stacja VIII. Jezus pociesza płaczące niewiasty

stacja 8

 

Stacja IX. Trzeci upadek Jezusa pod ciężarem krzyża

stacja 9

 

Stacja X. Jezus z szat obnażony

stacja 10

 

Stacja XI. Jezus przybity do krzyża

stacja 11

 

Stacja XII. Jezus umiera na krzyżu

stacja 12

 

Stacja XIII. Jezus zdjęty z krzyża

stacja 13

 

Stacja XIV. Jezus złożony do grobu

stacja 14

 

 

 

 

 

 

Jan Woldański

Foto Agata Woldańska